Działy

Dział postępowań sądowych

Dział prawa pracy

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy

Nieruchomości

Postępowanie transgraniczne

O NAS

Obszerne doświadczenie w obsłudze i świadczeniu pomocy prawnej wspierających efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorców działających w branży transportowej.

Rzetelność i zaangażowanie stanowi odpowiedź na okazane przez naszych Klientów zaufanie, a możliwość przedstawienia kompleksowego rozwiązania przedstawionego problemu wychodzi naprzeciw Ich oczekiwaniom.

Uprawnienia do reprezentowania m.in. przed sądami, przed Sądem Najwyższym, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również do reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Możliwość zamówienia całodobowych dyżurów w zakresie międzynarodowych przewozów np. przy zatrzymaniach pojazdów lub kierowców, ukaraniach.

Współpraca ze specjalistami różnych dziedzin: doradcami podatkowymi, detektywami, rzeczoznawcami.

Pomoc w przygotowaniu prowadzenia szkoleń i wykładów.

 

Radca prawny Agnieszka Frasik

Radca prawny po aplikacji radcowskiej ukończonej egzaminem państwowym organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Wspólnoty Europejskiej w Transporcie Międzynarodowym [od 2008 r.]

Państwowa Licencja Ministra Infrastruktury Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami [od 2010 roku].

Prawnik: 10 lat doświadczenia.

Studia podyplomowe w zakresie obrotu nieruchomościami: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Absolwentka m.in. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – praca poświęcona międzynarodowemu transportowi drogowemu w UE.

Zarządzała transportem międzynarodowym w przedsiębiorstwie transportowym (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.).

Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w przedmiocie Prawa Przewozowego.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

 
Kancelaria czynna:
pon. – pt.
godz. 9.00- 15.30

Przyjęcia Stron, Interesantów –
po uprzednim uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową

Cennik:
już od 150 zł netto za godzinę efektywnie świadczonej pomocy prawnej.
Rachunek fiskalny dla Osób Fizycznych
Faktura VAT dla Osób Prawnych
Każda sprawa wyceniana indywidualnie, po uprzednim okazaniu dokumentacji oraz ustaleniu stopnia skomplikowania sprawy.

SPECJALIZACJE

Przykładowy zakres świadczonej pomocy prawnej

 

 • przygotowanie i obsługa wszelkich procesów związanych z obrotem nieruchomościami i procesem budowlanym
 • analizy prawna stanu nieruchomości przeznaczonych na transportowe bazy eksploatacyjne (Rozp. 1071/2009)
 • pomoc prawna dla przedsiębiorstw spedycyjnych
 • roszczenia wynikające z umów przewozu (m.in. sprawy z zakresu Konwencji CMR);
 • postępowania na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym
 • pomoc w postępowaniach ws. licencji, zezwoleń
 • odwołania od orzeczeń organów inspekcji i urzędów, postępowania mandatowe
 • czas pracy kierowców
 • kompleksowa analiza dokumentacji pracowniczej kierowców transportu międzynarodowego
 • przygotowanie przedsiębiorcy do kontroli
 • procesy w sprawach ryczałtów za noclegi kierowców
 • przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji
 • pozyskiwanie dokumentacji, w tym akt stanu
 • sporządzanie umów i opiniowanie umów
 • prawa gospodarczego i handlowego: sporządzanie i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym, przygotowywanie dokumentów związanych z powstaniem, organizacją, funkcjonowaniem oraz likwidacją podmiotów gospodarczych, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych
 • prawa transportowego: bieżąca obsługa prawna firm transportowych, reprezentacja firm transportowych w sprawach ryczałtów za noclegi kierowców
 • prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • prawa finansowego i bankowego: sporządzanie opinii prawnych, weryfikacja umów, reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • prawa Unii Europejskiej: obsługa prawna projektów finansowanych z funduszy unijnych, przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa Unii Europejskiej
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: sporządzanie opinii prawnych, weryfikacja umów, reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • prawa spółek handlowych: sporządzanie projektów umów spółek oraz dokumentów związanych z dalszymi zmianami struktury podmiotu, przeprowadzenie procesów łączenia i przekształcenia spółek, sporządzanie dokumentów korporacyjnych, likwidacja spółek
 • postępowań rejestrowych (np. znaki towarowe, osoby prawne);
 • prawa podatkowego: wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w obszarze VAT, CIT, PIT, podatku od spadku i darowizn, ocena transakcji pod kątem skutków podatkowych, w szczególności pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transakcyjne)
 • ochrony danych osobowych: polityka ochrony danych osobowych, weryfikacja i aktualizacja przyjętych przez podmiot rozwiązań, rejestracja zbiorów danych osobowych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego: wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności, postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • dochodzenia roszczeń w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, europejskiego postępowania trans granicznego, postępowaniach gospodarczych,
 • postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, zmiana warunków pracy i płacy, czas pracy, wewnątrzzakładowe akty prawne
etransport.pl
EUROPIM
etransport.pl

Kontakt

„AMF FRASIK” Kancelaria Prawna Radca Prawny Agnieszka Frasik

ul. Żółtej Ciżemki 3/1B31-560 Kraków

NIP: 9451987332, REGON: 360221635

 

Dla szybkiego kontaktu prosimy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Postaramy się jak najszybciej udzielić Państwu potrzebnych informacji.